27 Tháng Mười Hai, 2019 - 3:34 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Xét nghiệm tầm soát ma túy trong nước tiểu (26/12/2019).

19 Tháng Mười Hai, 2019 - 3:26 chiều

[26/12/2019] Buổi giảng trực tuyến về Xét nghiệm tầm soát ma túy trong nước tiểu.

12 Tháng Mười Hai, 2019 - 6:44 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Cập nhật chẩn đoán và Điều Trị Viêm Gan cho bệnh nhân Methadone (10/12/2019).

29 Tháng Mười Một, 2019 - 9:00 sáng

Full bộ Tài liệu: Khóa tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 10-11/2019).

28 Tháng Mười Một, 2019 - 1:18 chiều

Tài liệu tham khảo: Đối phó với khách hàng không trung thực.

26 Tháng Mười Một, 2019 - 3:27 chiều

TIP33 – Chương 4: Áp dụng các chiến lược điều trị Rối loạn sử dụng chất kích thích.

25 Tháng Mười Một, 2019 - 2:35 chiều

[12/2019-01/2020] Khóa tập huấn trực tuyến về Tư vấn RLSDC cho thanh thiếu niên.

2 Tháng Mười, 2019 - 11:37 sáng

Hướng dẫn kỹ thuật: Chương trình Dự phòng, Điều trị và Chăm sóc HIV cho người sử dụng chất kích thích.

30 Tháng Chín, 2019 - 4:01 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Thiền Chánh Niệm trong điều trị Nghiện (25/09/2019).

23 Tháng Chín, 2019 - 4:37 chiều

[25/09/2019] Bài giảng trực tuyến về Thiền chánh niệm trong điều trị nghiện.