24 Tháng Mười Một, 2021 - 3:52 chiều

Tài liệu buổi chia sẻ: SỰ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ NHẬN THỨC Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN (17.11.2021).

19 Tháng Mười Một, 2021 - 4:46 chiều

Hội thảo trực tuyến: “Vượt qua COVID-19 và bối cảnh “bình thường mới”cho các chương trình HIV và các nhóm chính ở Việt Nam”.

- 4:40 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: “Sự phát triển não bộ và nhận thức ở tuổi vị thành niên”.

14 Tháng Mười, 2021 - 11:57 sáng

Buổi chia sẻ trực tuyến: SỰ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ NHẬN THỨC Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN (17.11.2021).

16 Tháng Chín, 2021 - 4:39 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mang liều Methadone về nhà trong bối cảnh COVID-19 tại TP. HCM”.

- 1:59 chiều

Tài liệu buổi chia sẻ: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MANG LIỀU METHADONE VỀ NHÀ TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (15.09.2021).

13 Tháng Chín, 2021 - 4:44 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MANG LIỀU METHADONE VỀ NHÀ TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (15.09.2021).

3 Tháng Chín, 2021 - 6:51 chiều

Công văn số 7301/BYT-AIDS về việc Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone về nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ để phòng, chống dịch.

23 Tháng Tám, 2021 - 11:46 sáng

Buổi họp trực tuyến: “Hướng dẫn về mang liều Methadone về nhà an toàn trong thời gian COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh”.

22 Tháng Tám, 2021 - 10:50 chiều

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC MANG THUỐC METHADONE VỀ NHÀ TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19 VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN.