24 Tháng Năm, 2022 - 3:06 chiều

Chương trình đào tạo toàn cầu về điều trị rối loạn sử dụng chất (UTC) và Dự phòng rối loạn sử dụng chất (UPC).

- 3:03 chiều

Họp ban cố vấn nghiên cứu STAR-OM (R01DA050486) “Đánh giá hiệu quả mô hình sàng lọc, điều trị và hỗ trợ sau điều trị cho bệnh nhân điều trị methadone sử dụng methaphetamine tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh”.

- 2:59 chiều

CV số 34/AIDS-ĐT về Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị PrEP cho học sinh, sinh viên.

- 2:54 chiều

Hội thảo Khu vực về Sức khỏe tâm thần giảm thiểu sử dụng ma túy.

- 2:47 chiều

An adaptive design to screen, treat, and retain people with opioid use disorders who use methamphetamine in methadone clinics (STAR-OM): study protocol of a clinical trial.

- 10:10 sáng

Take-home dose Methadone program in the context of COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City, Vietnam.

- 9:23 sáng

Men Who Have Sex With Men in Ho Chi Minh City Are More Likely to Engage in Risky Sex While Under the Influence.

24 Tháng Mười Một, 2021 - 3:52 chiều

Tài liệu buổi chia sẻ: SỰ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ NHẬN THỨC Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN (17.11.2021).

19 Tháng Mười Một, 2021 - 4:46 chiều

Hội thảo trực tuyến: “Vượt qua COVID-19 và bối cảnh “bình thường mới”cho các chương trình HIV và các nhóm chính ở Việt Nam”.

- 4:40 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: “Sự phát triển não bộ và nhận thức ở tuổi vị thành niên”.