[14/01/2021] Hội nghị trực tuyến chia sẻ kết quả nghiên cứu: “CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW TẠI TP.HCM”

Kính chào quý vị đồng nghiệp,

Từ tháng 6/2020, Trung tâm VHATTC đã tiến hành thực hiện một nghiên cứu can thiệp có đối chứng với mục đích tìm hiểu về nguy cơ của hành vi quan hệ tình dục trước, hoặc trong khi sử dụng chất (Chemsex) trong cộng đồng MSM và TGW tại TP.HCM nhằm góp phần giảm bớt nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) khác trên nhóm này. Mặt khác, nghiên cứu cũng được lồng ghép để sàng lọc mức độ nguy cơ sử dụng chất, các vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng như mức độ tuân thủ điều trị PrEP và ARV.

Chúng tôi hy vọng kết quả của nghiên cứu này sẽ là cơ sở dữ liệu có thể sử dụng để xây dựng, phát triển các chương trình can thiệp hiệu quả và toàn diện hơn cho cộng đồng LGBT.

Người chủ trì: PGS. TS. Đỗ Văn Dũng – Trưởng khoa Y tế Công cộng – Giám đốc Trung tâm VHATTC – Đại học Y dược TP.HCM.

Nội dung:
Tóm tắt kết quả nghiên cứu – phần định lượng và định tính
Thảo luận kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu trong thiết kế các can thiệp tiếp theo

Thông tin buổi hội nghị:
Thời gian: 14:30 – 16:00 ngày 14/01/2021
Hình thức tham dự: Trực tuyến thông qua ZOOM
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tham dự viên: Nhân viên tại các tổ chức cộng đồng, các cơ quan, tổ chức làm việc liên quan đến nhóm MSM, TGW và các cá nhân quan tâm
ID Zoom: 777 217 1717, PASSWORD: 123456

Quý vị có câu hỏi hay thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: BS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ĐT: 0966 136 327, email: svhattc@gmail.com. Các vấn đề về kỹ thuật, vui lòng liên hệ Danh Hoàng Nguyên, ĐT: 0949574493