13 Tháng Một, 2021 - 11:14 sáng

[14/01/2021] Hội nghị trực tuyến chia sẻ kết quả nghiên cứu: “CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW TẠI TP.HCM”.

13 Tháng Chín, 2017 - 10:00 chiều

Hội nghị Quốc gia lần IV về Rối loạn sử dụng chất và HIV đã diễn ra thành công tốt đẹp.

8 Tháng Tám, 2017 - 3:19 chiều

Tài liệu Hội nghị SUD và HIV – NGÀY 03.

6 Tháng Tám, 2017 - 8:44 chiều

Tài Liệu Hội Nghị SUD và HIV – NGÀY 02.

1 Tháng Tám, 2017 - 9:09 chiều

Tài Liệu Hội Nghị SUD và HIV – NGÀY 01.