6 Tháng Tám, 2017 - 8:44 chiều

Tài Liệu Hội Nghị SUD và HIV – NGÀY 02.

1 Tháng Tám, 2017 - 9:09 chiều

Tài Liệu Hội Nghị SUD và HIV – NGÀY 01.

17 Tháng Bảy, 2017 - 12:29 chiều

Hội Thảo Tập Huấn về Chương Trình Phục Hồi cho bệnh nhân trong chương trình Methadone.

6 Tháng Bảy, 2017 - 11:02 sáng

Buổi nói chuyện của PGS. TS. Alfred Montoya với sinh viên Khoa Y Tế Công Cộng – ĐH Y Dược TP. HCM.

3 Tháng Bảy, 2017 - 4:06 chiều

Tờ rơi: Cần sa tổng hợp (Cỏ Mỹ).

30 Tháng Sáu, 2017 - 4:08 chiều

Set tờ rơi các chất ma túy (update 2019).

- 4:07 chiều

Tờ rơi: Methadone và Phụ nữ mang thai.

- 3:52 chiều

Tài liệu giảng dạy lớp Methadone căn bản Tháng 05/2017 tại TP. HCM.

2 Tháng Năm, 2017 - 6:09 sáng

Hội thảo trực tuyến về rượu và HIV.