14 Tháng Ba, 2019 - 5:40 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Điều Trị PTSD (13/03/2019).

23 Tháng Một, 2019 - 3:15 chiều

Tài liệu và video chuỗi bài giảng trực tuyến về rối loạn đồng diễn – Chủ đề 5: RỐI LOẠN CĂNG THẲNG SAU SANG CHẤN (PTSD).

2 Tháng Mười Một, 2018 - 6:11 chiều

Tài liệu và Video bài giảng trực tuyến: Giới thiệu các chất gây nghiện mới xuất hiện.

21 Tháng Tám, 2018 - 2:43 chiều

Video buổi thảo luận ca bệnh ngày 20/08/2018.

2 Tháng Bảy, 2018 - 9:42 sáng

Tài liệu và video bài giảng về chuỗi các chất ma túy – Chủ đề 2: CẦN SA và CẦN SA TỔNG HỢP.

11 Tháng Sáu, 2018 - 11:09 sáng

Tài liệu và Video buổi giảng về các rồi loạn tâm thần đồng diễn trên bệnh nhân lạm dụng chất – Chủ đề 4: LO ÂU.

28 Tháng Năm, 2018 - 1:14 chiều

Buổi giảng về các chất ma túy – Chủ đề 1: METHAMPHETAMINE & HIV.

9 Tháng Hai, 2018 - 10:42 sáng

Chuỗi bài giảng của PGS. Yatan – Chủ đề 2: Quản lý hành vi tự tử ở nhóm bệnh nhân rối loạn sử dụng chất.

22 Tháng Mười Hai, 2017 - 9:10 chiều

Chuỗi bài giảng của PGS. Yatan – Chủ đề 1: Trầm cảm và Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

2 Tháng Năm, 2017 - 6:09 sáng

Hội thảo trực tuyến về rượu và HIV.