12 Tháng Chín, 2017 - 2:58 chiều

Phác đồ cải thiện điều trị – Cắt cơn cai nghiện và Điều trị lạm dụng chất gây nghiện.

- 12:45 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Điều trị lạm dụng chất gây nghiện ở bệnh nhân có bệnh tâm thần.

- 12:44 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Điều trị lạm dụng chất gây nghiện cho bệnh nhân HIV.

- 12:42 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Tăng cường sự thay đổi trong điều trị rối loạn lạm dụng chất.