26 Tháng Ba, 2020 - 1:23 chiều

CV164/AIDS-DP về việc Phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

25 Tháng Ba, 2020 - 11:52 sáng

Hướng dẫn Phòng tránh lây nhiễm COVID – 19.

12 Tháng Ba, 2020 - 4:34 chiều

Hướng dẫn triển khai dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

20 Tháng Ba, 2019 - 4:52 chiều

Quyết định của Bộ Y Tế về Chẩn đoán, Điều trị Viêm Gan Vi rút C.

13 Tháng Ba, 2019 - 9:14 sáng

Quyết định 786 của Bộ Y Tế về Hướng dẫn can thiệp ATS.

24 Tháng Tám, 2018 - 4:36 chiều

Pháp lý: Thông tư 04/2016 về Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy..

12 Tháng Chín, 2017 - 3:00 chiều

Hướng dẫn lâm sàng về Sử dụng Buprenorphine trong Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- 2:58 chiều

Phác đồ cải thiện điều trị – Cắt cơn cai nghiện và Điều trị lạm dụng chất gây nghiện.

- 12:45 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Điều trị lạm dụng chất gây nghiện ở bệnh nhân có bệnh tâm thần.

- 12:44 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Điều trị lạm dụng chất gây nghiện cho bệnh nhân HIV.