ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH DIỄN GIẢ KHÁCH SẠN TRÌNH BÀY TẠI HỘI NGHỊ HỎI ĐÁP TÀI LIỆU

THÔNG BÁO GỬI BÀI BÁO CÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN THỨ IV VỀ
RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT VÀ HIV

Chủ đề: Phát Triển Mô Hình Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Chất Và HIV

Đại Học Y Dược Tp Hồ Chí Minh, ngày 03, 04, 05 tháng 08 năm 2017

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh kính mời Quý đồng nghiệp tham gia trình bày báo cáo tại Hội Nghị về các lĩnh vực liên quan đến Điều trị Rối Loạn Sử Dụng Chất và HIV. Các bài báo cáo xuất sắc được lựa chọn sẽ được hỗ trợ chi phí tham dự Hội nghị.

I. Hướng dẫn về hình thức bài báo cáo tham gia Hội nghị:
 • Số lượng tối đa báo cáo khoa học tham gia hội nghị của cùng một tác giả chính (đứng đầu nhóm tác giả) là 03 báo cáo.
 • Báo cáo tóm tắt và bài trình bày gửi dưới dạng điện tử qua email
 • Bản tóm tắt được trình bày trên 01 trang giấy A4 (file word) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có), bao gồm 4 phần chính (giới thiệu, phương pháp, kết quả, kết luận), dài không quá 150 từ.
II. Hướng dẫn về trình bày báo cáo tại Hội nghị:

Báo cáo Hội Nghị dưới 2 dạng: báo cáo bằng powerpoint và trưng bày poster. Các báo cáo viên vui lòng ghi rõ cách trình bày trong biểu mẫu đăng ký. Các nghiên cứu có giá trị sẽ được chọn để báo cáo tại Hội nghị. Các bài báo cáo xuất sắc sẽ được hỗ trợ chi phí tham dự Hội nghị.

 • Báo cáo (Powerpoint Presentation)

  Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa vào chương trình báo cáo tại phiên toàn thể/chuyên đề tại hội nghị.

  Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại Hội nghị sẽ do chủ tọa đoàn quyết định, nhưng không quá 15 phút. Sử dụng phần mềm Powerpoint cho phần thuyết trình, cả hai ngôn ngữ Anh và Việt (sẽ có phiên dịch viên tiếng Việt và Anh).

 • Trưng bày Poster (Poster Exhibition)

  Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn trình bày tại Hội nghị dưới dạng Poster. Mỗi Poster có kích thước khổ A0 đứng. Mỗi báo cáo chỉ treo 1 bản.

II. Hướng dẫn về trình bày báo cáo tại Hội nghị:
 • Hạn chót nộp bản tóm tắt bài trình bày tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có): trước ngày 01/07/2017.
 • Ban tổ chức thông báo chấp nhận báo cáo tại Hội nghị: trước ngày 10/07/2017
 • Hạn chót nhận bài powerpoint báo cáo tại Hội nghị: trước ngày 20/07/2017
 • Báo cáo tóm tắt xin gửi qua email về:
  Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Và Điều Trị Nghiện Chất HIV miền Nam (SVHATTC)
  Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  Lầu 15, Tòa Nhà 15 tầng
  Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
  Tel: 08.39526005
  Email: sudvn2017@gmail.com
  * Vui lòng ghi rõ tiêu đề: “[Tên người gửi] Gửi báo cáo HN SUD 2017”

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT & HIV MIỀN NAM (SVHATTC)
Tầng 15, tòa nhà trung tâm Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-28-3952-6005
Email: svhattc@gmail.com

NHẬN THÔNG BÁO QUA EMAIL

Truy cập: 246989 - Online: 0