[25/09/2019] Bài giảng trực tuyến về Thiền chánh niệm trong điều trị nghiện

Kính chào quý vị đồng nghiệp.

Nghiện hay Rối loạn sử dụng chất là một bệnh lý phức tạp, đòi hỏi không chỉ nỗ lực từ nhiều phía mà còn cần có sự đa dạng trong các hình thức điều trị, đặc biệt là các liệu pháp về tâm lý và nhận thức. Trong đó, thiền chánh niệm (mindfullness medication) hay liệu pháp chú tâm đã được chứng minh trên thế giới là một lựa chọn điều trị mang lại hiệu quả, có thể cân nhắc áp dụng trên bệnh nhân rối loạn sử dụng chất và gia đình của họ.

Trên tinh thần đó, cùng với sự hỗ trợ quý giá từ GS. TS. Ronald O’Donnell (Đại học bang Arizona, Hòa Kỳ) , Trung tâm VHATTC-UMP tổ chức buổi giảng trực tuyến về chủ đề: THIỀN CHÁNH NIỆM (Mindfullness Meditation) TRONG ĐIỀU TRỊ NGHIỆN vào chiều ngày 25/09/2019.

Buổi giảng vẫn sẽ được thực hiện dưới mô hình trực tuyến, có phiên dịch tiếng Việt thông qua hệ thống ZOOM. Vui lòng kéo xuống để biết thêm chi tiết.

Quý vị có câu hỏi hay thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: Chu Thị Như Trang ĐTDĐ: 0977 057 521, email: svhattc@gmail.com. Các vấn đề về kỹ thuật, vui lòng liên hệ Danh Hoàng Nguyên, ĐT: 0949574493.
Thời gian buổi giảng: 14:00-16:00 Thứ tư ngày 25/09/2019
Hình thức tham dự: Trực tuyến thông qua ZOOM
Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phiên dịch tiếng Việt
Tài liệu và Zoom ID của buổi giảng: sẽ được thông báo đến quý vị có đăng ký tham dự.
ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BUỔI GIẢNG:
• Tổng quan các khái niệm cơ bản về Thiền chánh niệm
• Các câu hỏi xoay quanh thực hành Thiền chánh niệm
• Giới thiệu các mô hình trị liệu áp dụng Thiền chánh niệm trong điều trị nghiện cho bệnh nhân và gia đình.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
GS. TS. Ronald O’Donnell
Giáo sư lâm sàng
Giám đốc Chương trình Hợp tác Quốc Tế về Giải pháp Y tế
Chương trình Sức khỏe hành vi lồng ghép
Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ