Tài liệu tham khảo: Đối phó với khách hàng không trung thực

Bình thường, trị liệu viên lúc nào cũng sẽ là người cố gắng thể hiện sự chân thành và đáng tin với khách hàng, từ đó tạo điều kiện giúp thiết lập và duy trì mối quan hệ trị liệu tích cực giữa đôi bên. Nhưng thật không may là có nhiều khi, khách hàng cố tình cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, có những động thái phản trị liệu và cố tình đưa ra những thông tin lâm sàng tối nghĩa.

Những yếu tố này có thể gây cản trở quá trình khái niệm hóa ca bệnh1 của bác sĩ, khiến mối quan hệ trị liệu trở nên căng thẳng và dẫn đến sự bất nhất trong các biện pháp can thiệp phù hợp. Ở bài viết này, nhóm tác giả sẽ trao đổi về một số dấu hiệu nhận biết sự không trung thực ở khách hàng và đề xuất một số cách nhận biết rút ra từ hành vi của họ trong buổi thăm khám, từ đó giúp các nhà trị liệu xây dựng một công thức ca bệnh thực sự hữu ích. Ngoài ra, bài viết cũng mô tả một số biện pháp can thiệp giúp gia tăng cơ hội theo đuổi mục tiêu trị liệu lành mạnh, phù hợp, bất kể mức độ chân thành của khách hàng đang ở đâu.


Từ khóa: Mối quan hệ khách hàng – trị liệu viên; lòng tin; sự thành thật; tâm thần học

Tải tài liệu tại đây:

Tiếng Việt – Đối phó với Khách hàng không trung thực

English – Treating deception in therapy