12 Tháng Chín, 2017 - 3:04 chiều

Chương Trình Trao Đổi Bơm Kim Tiêm Trong Trại Giam: Bài Học từ Đánh Giá Tổng Thể Kinh Nghiệm và Dẫn Chứng Quốc Tế.

- 3:00 chiều

Hướng dẫn lâm sàng về Sử dụng Buprenorphine trong Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- 2:58 chiều

Phác đồ cải thiện điều trị – Cắt cơn cai nghiện và Điều trị lạm dụng chất gây nghiện.

- 12:45 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Điều trị lạm dụng chất gây nghiện ở bệnh nhân có bệnh tâm thần.

- 12:44 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Điều trị lạm dụng chất gây nghiện cho bệnh nhân HIV.

- 12:42 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Tăng cường sự thay đổi trong điều trị rối loạn lạm dụng chất.

3 Tháng Bảy, 2017 - 4:06 chiều

Tờ rơi: Cần sa tổng hợp (Cỏ Mỹ).

30 Tháng Sáu, 2017 - 4:08 chiều

Set tờ rơi các chất ma túy (update 2019).

- 4:07 chiều

Tờ rơi: Methadone và Phụ nữ mang thai.

- 3:52 chiều

Tài liệu giảng dạy lớp Methadone căn bản Tháng 05/2017 tại TP. HCM.