26 Tháng Mười Một, 2019 - 3:27 chiều

TIP33 – Chương 4: Áp dụng các chiến lược điều trị Rối loạn sử dụng chất kích thích.

2 Tháng Mười, 2019 - 11:37 sáng

Hướng dẫn kỹ thuật: Chương trình Dự phòng, Điều trị và Chăm sóc HIV cho người sử dụng chất kích thích.

20 Tháng Tư, 2018 - 11:41 sáng

Tài liệu: Tài liệu khuyến cáo cho nhân viên y tế trong điều trị Bệnh nhân lạm dụng Methamphetamine tại Thái Lan.

28 Tháng Hai, 2018 - 4:56 chiều

Series tài liệu về mô hình SBIRT: Thẻ hướng dẫn đọc kết quả Bảng hỏi sàng lọc cho bệnh nhân sử dụng rượu bia và các chất ma túy khác.

26 Tháng Hai, 2018 - 2:50 chiều

Tài liệu tham khảo: Bộ Công Cụ Hỗ trợ Kỹ Thuật TAP 21A – Xây dựng năng lực cho giám sát viên tại CSĐT Lạm dụng Chất.

5 Tháng Hai, 2018 - 10:58 sáng

Tài liệu tham khảo: Can thiệp hành vi đối với nam đồng tính và song tính sử dụng methamphetamine.

21 Tháng Mười Hai, 2017 - 3:13 chiều

Tài liệu tham khảo: Phân tích tổng hợp về các chất hướng thần và khoa học về nghiện chất.

5 Tháng Mười Hai, 2017 - 3:32 chiều

Tài liệu tham khảo: Thuốc điều trị rối loạn sử dụng rượu bia.

- 3:15 chiều

Tài liệu: Đánh giá Hội chứng cai cho trẻ sơ sinh dựa trên thang điểm Finnegan.

19 Tháng Mười, 2017 - 5:12 chiều

Series tài liệu về mô hình SBIRT: Sàng lọc, Can Thiệp Ngắn và Chuyển Gửi Điều Trị.