18 Tháng Chín, 2017 - 6:46 chiều

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp Phường, xã trực từ 24 quận/huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- 10:57 sáng

Hội thảo: “Chăm sóc cho người đi chăm sóc” tại Đại học Tôn Đức Thắng dành cho sinh viên khối công tác xã hội và xã hội học.

13 Tháng Chín, 2017 - 10:00 chiều

Hội nghị Quốc gia lần IV về Rối loạn sử dụng chất và HIV đã diễn ra thành công tốt đẹp.

12 Tháng Chín, 2017 - 3:04 chiều

Chương Trình Trao Đổi Bơm Kim Tiêm Trong Trại Giam: Bài Học từ Đánh Giá Tổng Thể Kinh Nghiệm và Dẫn Chứng Quốc Tế.

- 3:00 chiều

Hướng dẫn lâm sàng về Sử dụng Buprenorphine trong Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- 2:58 chiều

Phác đồ cải thiện điều trị – Cắt cơn cai nghiện và Điều trị lạm dụng chất gây nghiện.

- 12:45 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Điều trị lạm dụng chất gây nghiện ở bệnh nhân có bệnh tâm thần.

- 12:44 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Điều trị lạm dụng chất gây nghiện cho bệnh nhân HIV.

- 12:42 chiều

HƯỚNG DẪN NHANH – Tăng cường sự thay đổi trong điều trị rối loạn lạm dụng chất.

8 Tháng Tám, 2017 - 3:19 chiều

Tài liệu Hội nghị SUD và HIV – NGÀY 03.