21 Tháng Sáu, 2020 - 11:40 chiều

Full bộ Tài liệu: Khóa 04 – Tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 04-06/2020).

3 Tháng Sáu, 2020 - 4:16 chiều

Tài liệu khóa tập huấn: Tư vấn và điều trị nghiện ma túy (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang).

22 Tháng Năm, 2020 - 5:10 chiều

Tài liệu khóa tập huấn thứ 1- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 05/2020).

30 Tháng Tư, 2020 - 9:06 sáng

Tài liệu và Video buổi giảng trực tuyến về “Dự phòng COVID -19 trong công tác tiếp cận và chăm sóc tại cộng đồng” (29/04/2020).

17 Tháng Tư, 2020 - 12:32 chiều

Hướng dẫn kỹ thuật: DỰ PHÒNG, ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ HIV CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY DẠNG KÍCH THÍCH.

16 Tháng Tư, 2020 - 8:31 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về “Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone và Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19” (15/04/2020).

15 Tháng Tư, 2020 - 1:33 chiều

Thông tư 14/2015/TT-BYT về việc quản lý thuốc Methadone.

13 Tháng Tư, 2020 - 2:06 chiều

Đương đầu với căng thẳng trong đợt bùng phát bệnh dịch truyền nhiễm.

- 2:04 chiều

Hướng dẫn Chăm sóc bản thân trong Tình trạng Khẩn cấp về Y tế công cộng.

- 1:57 chiều

Các biện pháp hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tinh thần trong giai đoạn cách biệt cộng đồng mùa dịch.