6 Tháng Tư, 2018 - 1:53 chiều

Thông báo hội thảo: Ứng dụng công nghệ hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân Rối loạn sử dụng chất & Giới thiệu can thiệp cho Rối loạn phổ Tự kỷ.

29 Tháng Ba, 2018 - 4:12 chiều

Thông báo tập huấn: Chuỗi bài giảng về các rối loạn tâm thần đồng diễn trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện – Chủ đề 3: TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN.

7 Tháng Hai, 2018 - 5:02 chiều

Thông báo tập huấn: Chuỗi bài giảng về các rối loạn tâm thần đồng diễn trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện – Chủ đề 2: TỰ TỬ.

12 Tháng Mười Hai, 2017 - 11:08 sáng

Thông báo tập huấn: Chuỗi bài giảng về các rối loạn tâm thần đồng diễn trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện – Chủ đề 1: TRẦM CẢM.

29 Tháng Mười Một, 2017 - 9:27 sáng

Lồng ghép Chăm sóc sức khỏe hành vi trong cơ sở y tế tại Việt Nam.

18 Tháng Chín, 2017 - 6:46 chiều

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp Phường, xã trực từ 24 quận/huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.