8 Tháng Một, 2019 - 1:05 chiều

Thông báo buổi thảo luận ca bệnh trực tuyến ngày 15/01/2019.

2 Tháng Một, 2019 - 10:07 sáng

Thông báo buổi thảo luận ca bệnh trực tuyến ngày 03/01/2019.

24 Tháng Mười Hai, 2018 - 12:48 chiều

Thông báo buổi giảng trực tuyến: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC BUPRENORPHINE.

29 Tháng Mười, 2018 - 10:54 sáng

Thông báo Chuỗi bài giảng online về các chất ma túy – CHỦ ĐỀ 3: GIỚI THIỆU CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN MỚI.

15 Tháng Mười, 2018 - 3:28 chiều

Chuỗi tập huấn trực tuyến về phỏng vấn tạo động lực (Tháng 08-10/2018).

15 Tháng Tám, 2018 - 1:56 chiều

Thông báo Thảo luận ca bệnh trực tuyến – Ngày 20/08/2018.

25 Tháng Sáu, 2018 - 11:05 sáng

Thông báo Chuỗi bài giảng online về các chất ma túy – CHỦ ĐỀ 2: CẦN SA & CẦN SA TỔNG HỢP (Cỏ Mỹ).

4 Tháng Sáu, 2018 - 9:45 sáng

Thông báo Chuỗi buổi giảng về Rối loạn tâm thần đồng diễn trên bệnh nhân lạm dụng chất – CHỦ ĐỀ 4: LO ÂU.

25 Tháng Năm, 2018 - 9:26 sáng

Thông báo Chuỗi buổi giảng trực tuyến về PHỎNG VẤN TẠO ĐỘNG LỰC.

1 Tháng Năm, 2018 - 11:10 chiều

Chuỗi bài giảng của PGS. Yatan – Chủ đề 3: Loạn thần và các rối loạn nghiện chất.