Tập huấn về Sàng lọc Rối loạn sử dụng chất và Can thiệp ngắn cho các tổ chức cộng đồng

Các tổ chức dựa vào cộng đồng (Community-based Organization) luôn là một trong những nhóm quan trọng hàng đầu trong quá trình tiếp cận và hỗ trợ cho người có rối loạn sử dụng chất cũng như dịch vụ tiếp cận xét nghiệm, và chuyển gửi đến các dịch vụ điều trị HIV, với những thế mạnh riêng, vừa giúp giảm tải cho hệ thống phòng khám, vừa mang lại hiệu quả và độ bao phủ tiếp cận cao.

Xuất phát từ quan điểm này, Trung tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV – Đại học Y Dược TP. HCM (VHATTC-UMP) đã phối hợp với Trung tâm Nâng cao Chất Lượng Cuộc Sống (Trung tâm Life) tổ chức đợt tập huấn 2 ngày tập trung vào mô hình Sàng lọc Rối loạn sử dụng chất (sử dụng thang công cụ ASSIST) và Can thiệp ngắn cho nhóm có nguy cơ (tập trung vào phương pháp Phỏng vấn tạo động lực) vào ngày 05-06/03/2019.

Tập huấn thu hút sự tham gia của 40 tham dự viên, đến từ 17 tổ chức cộng đồng tại TP. HCM, hiện đang cung cấp dịch vụ cho nhiều nhóm đích như Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), nhóm người tiêm chích ma túy (IDU), nhóm phụ nữ hành nghề mại dâm (FSW),…

Quý vị quan tâm có thể tài tải liệu tại đây: Tài liệu lớp CBO

Một số hình ảnh ghi nhận được tại tập huấn:

Trung tâm VHATTC-UMP.