12 Tháng Tám, 2020 - 4:00 chiều

Giám sát Chuyên môn và Phát triển Nghề nghiệp cho Tư vấn viên điều trị lạm dụng chất gây nghiện – Số 52.

10 Tháng Tám, 2020 - 4:03 chiều

Giải thích và hướng xử trí Kết quả Xét nghiệm HCV ARN.

17 Tháng Tư, 2020 - 12:32 chiều

Hướng dẫn kỹ thuật: DỰ PHÒNG, ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ HIV CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY DẠNG KÍCH THÍCH.

15 Tháng Tư, 2020 - 1:33 chiều

Thông tư 14/2015/TT-BYT về việc quản lý thuốc Methadone.

10 Tháng Tư, 2020 - 11:36 sáng

Quyết định số 3140/QĐ-BYT về Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

9 Tháng Tư, 2020 - 3:39 chiều

Công văn số 203/AIDS-DP về Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19.

3 Tháng Tư, 2020 - 4:51 chiều

Hướng dẫn Kỹ thuật của PEPFAR trong bối cảnh Dịch COVID-19.

30 Tháng Ba, 2020 - 10:49 chiều

Làm thế nào để an toàn trong đợt bùng phát dịch COVID-19.

26 Tháng Ba, 2020 - 1:23 chiều

CV164/AIDS-DP về việc Phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

25 Tháng Ba, 2020 - 11:52 sáng

Hướng dẫn Phòng tránh lây nhiễm COVID – 19.