Tài liệu: Đánh giá Hội chứng cai cho trẻ sơ sinh dựa trên thang điểm Finnegan

Hiện nay, cùng với sự mở rộng của chương trình Methadone, bên cạnh những thành công mang lại đội ngũ nhân viên y tế cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Một trong số những thách thức mà không chỉ các phòng khám methadone mà các bệnh viên/phòng khám phụ sản cũng đang phải đối mặt là Hội chứng cai ở trẻ sơ sinh.

Dưới sự cho phép của tác giả gốc: TS. Karen D’Apolito và BS. Loretta Finnegan, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất và HIV miền Nam Việt Nam (SVHATTC) đã dịch và hiệu đính tài liệu:

“ĐÁNH GIÁ CÁC DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG CAI Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG THEO FINNEGAN”

Tài liệu này được dịch, hiệu đính, và phát hành vì mục đích của cộng đồng, hướng đế cải thiện chất lượng dịch vụ y tế nói chung và điều trị nghiện chất và HIV nói riêng, hoàn toàn phi thương mại. Ấn bản được cung cấp miễn phí rộng rãi, không cho phép bất kỳ cơ quan/tổ chức nào có bất kỳ hành động mua bán, trao đổi vì lợi nhuận.

Tải bản tiếng Việt tại đây: Download

Tài liệu sẽ đi kèm cùng các video hướng dẫn của chính tác giả gốc, TS. Karen D’Apolito và BS. Loretta Finnegan. Chúng tôi cũng đã dịch và chèn phụ đề cho các video này, quý vị quan tâm có thể tải các video này theo link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=0B0i6mvhDGmBGVnB4bDF5aVl2ZVU

Như Trang.