6 Tháng Mười Hai, 2017 - 11:59 sáng

Hội thảo tham vấn về Chương trình can thiệp HIV cho người sử dụng chất kích thích.

29 Tháng Mười Một, 2017 - 9:27 sáng

Lồng ghép Chăm sóc sức khỏe hành vi trong cơ sở y tế tại Việt Nam.

18 Tháng Chín, 2017 - 6:46 chiều

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp Phường, xã trực từ 24 quận/huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- 10:57 sáng

Hội thảo: “Chăm sóc cho người đi chăm sóc” tại Đại học Tôn Đức Thắng dành cho sinh viên khối công tác xã hội và xã hội học.

13 Tháng Chín, 2017 - 10:00 chiều

Hội nghị Quốc gia lần IV về Rối loạn sử dụng chất và HIV đã diễn ra thành công tốt đẹp.

8 Tháng Tám, 2017 - 3:19 chiều

Tài liệu Hội nghị SUD và HIV – NGÀY 03.

6 Tháng Tám, 2017 - 8:44 chiều

Tài Liệu Hội Nghị SUD và HIV – NGÀY 02.

1 Tháng Tám, 2017 - 9:09 chiều

Tài Liệu Hội Nghị SUD và HIV – NGÀY 01.

17 Tháng Bảy, 2017 - 12:29 chiều

Hội Thảo Tập Huấn về Chương Trình Phục Hồi cho bệnh nhân trong chương trình Methadone.

30 Tháng Sáu, 2017 - 3:52 chiều

Tài liệu giảng dạy lớp Methadone căn bản Tháng 05/2017 tại TP. HCM.