23 Tháng Mười, 2017 - 3:07 chiều

Cuộc họp về định hướng hoạt động trong năm 2018 của PEPFAR tại Hà Nội.

18 Tháng Chín, 2017 - 6:46 chiều

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp Phường, xã trực từ 24 quận/huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- 10:57 sáng

Hội thảo: “Chăm sóc cho người đi chăm sóc” tại Đại học Tôn Đức Thắng dành cho sinh viên khối công tác xã hội và xã hội học.

13 Tháng Chín, 2017 - 10:00 chiều

Hội nghị Quốc gia lần IV về Rối loạn sử dụng chất và HIV đã diễn ra thành công tốt đẹp.

17 Tháng Bảy, 2017 - 12:29 chiều

Hội Thảo Tập Huấn về Chương Trình Phục Hồi cho bệnh nhân trong chương trình Methadone.

6 Tháng Bảy, 2017 - 11:02 sáng

Buổi nói chuyện của PGS. TS. Alfred Montoya với sinh viên Khoa Y Tế Công Cộng – ĐH Y Dược TP. HCM.

3 Tháng Năm, 2017 - 1:24 sáng

Thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV tại thành phố Hồ Chí Minh.

2 Tháng Năm, 2017 - 6:09 sáng

Hội thảo trực tuyến về rượu và HIV.