19 Tháng Mười Hai, 2019 - 3:26 chiều

[26/12/2019] Buổi giảng trực tuyến về Xét nghiệm tầm soát ma túy trong nước tiểu.

25 Tháng Mười Một, 2019 - 2:35 chiều

[12/2019-01/2020] Khóa tập huấn trực tuyến về Tư vấn RLSDC cho thanh thiếu niên.

23 Tháng Chín, 2019 - 4:37 chiều

[25/09/2019] Bài giảng trực tuyến về Thiền chánh niệm trong điều trị nghiện.

- 4:35 chiều

[23.08.2019] Buổi giảng trực tuyến về Tổng quan các Rối loạn Tâm thần Đồng Diễn và Rối loạn Sử Dụng Chất.

28 Tháng Sáu, 2019 - 1:55 chiều

[03.07.2019] Buổi giảng trực tuyến về MA TÚY và TÌNH DỤC.

18 Tháng Sáu, 2019 - 3:19 chiều

[19.06.2019] Buổi giảng trực tuyến về Người sử dụng chất kích thích và nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

21 Tháng Năm, 2019 - 2:21 chiều

[28.05.2019] Buổi giảng trực tuyến về Phỏng vấn tạo động lực – Tập trung vào Mục tiêu và Giá trị của thân chủ.

13 Tháng Ba, 2019 - 8:58 sáng

Thông báo ID và tài liệu Buổi giảng trực tuyến về Điều Trị PTSD (13/03/2019).

25 Tháng Hai, 2019 - 10:13 sáng

Thông báo Tập huấn Kỹ năng tư vấn về rối loạn sử dụng chất cho thanh thiếu niên (08/03/2019).

16 Tháng Một, 2019 - 10:37 sáng

Thông báo: Chuỗi bài giảng về rối loạn đồng diễn – CHỦ ĐỀ 5: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) ngày 22/01/2019.