14 Tháng Ba, 2019 - 11:23 sáng

Trung tâm VHATTC-UMP nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.

13 Tháng Ba, 2019 - 9:14 sáng

Quyết định 786 của Bộ Y Tế về Hướng dẫn can thiệp ATS.

- 8:58 sáng

Thông báo ID và tài liệu Buổi giảng trực tuyến về Điều Trị PTSD (13/03/2019).

4 Tháng Ba, 2019 - 9:44 sáng

Tập huấn nâng cao năng lực đầu tiên dành cho các tổ chức dựa trên niềm tin (27-28/02/2019).

25 Tháng Hai, 2019 - 10:13 sáng

Thông báo Tập huấn Kỹ năng tư vấn về rối loạn sử dụng chất cho thanh thiếu niên (08/03/2019).

21 Tháng Một, 2019 - 5:58 chiều

Kết quả nghiên cứu khảo sát nhu cầu đào tạo và hỗ trợ trực tuyến của VHATTC-UMP.

16 Tháng Một, 2019 - 1:29 chiều

Chuyến thăm và hỗ trợ thảo luận ca bệnh trực tuyến ngày 15/01/2019.

- 10:37 sáng

Thông báo: Chuỗi bài giảng về rối loạn đồng diễn – CHỦ ĐỀ 5: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) ngày 22/01/2019.

8 Tháng Một, 2019 - 1:47 chiều

Buổi họp tổng kết một năm hỗ trợ của SAMHSA dành cho Trung tâm phòng Chống HIV/AIDS TP. HCM (28/12.2018).

- 1:05 chiều

Thông báo buổi thảo luận ca bệnh trực tuyến ngày 15/01/2019.